bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Kamieniu Krajeńskim

02.06.2015

Tradycyjnie na początku sesji informację o czynnościach w okresie między sesjami przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart. Następnie Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu przedstawił Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. W kolejnym punkcie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Elżbieta Maziarz-Rudnik przedstawiła sprawozdanie w zakresie:


-efektów pracy jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
-sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawienie wykazu potrzeb,
-przedstawienie działań Powiatu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych,
-realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
-przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.


Następnie Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Ewa Świerczewska-Borowiak przekazała informację z działalności PZds.ON. Ponadto na sesji przedstawiono sprawozdania z:


1.działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – Kierownik WTZ – Wiesława Stafiej,
2.działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku – Beata Lida – Dyrektor CAPOW,
3. działalności Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie – Mieczysław Kaproń – Dyrektor RDD w Wąwelnie,


Ciekawym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania z działalności Domów Pomocy Społecznej, gdzie wszyscy obecni mogli podziwiać występy zespołów muzycznych pn.: „Pod Górkę” przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, „Czadersi” przy Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku oraz występ wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Na koniec sesji podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 02.06.2015

Dokument oglądany razy: 1811
« inne aktualności