Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Procedury obowiązujace w placówce
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

WYKAZ PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W DOMACH DLA DZIECI W WIĘCBORKU I MAŁEJ CERKWICY

       1. Procedura postępowania w przypadku podjęcia próby samobójczej przez wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej.
2. Procedura postępowania w przypadku łamania praw dziecka.
3. Procedura postępowania opuszczenia placówki przez wychowawcę w sytuacji nagłego / koniecznego wyjścia, wyjazdu z wychowankiem do szpitala.
4. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka.
5. Procedura umieszczenia wychowanka w szkole i jego uczęszczania do szkoły.
6. Procedury postępowania dotyczące urlopowania wychowanków do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej.
7. Procedura postępowania wobec wychowanka, u którego podejrzewa się użycie lub posiadanie substancji narkotycznej.
8. Procedura postępowania w razie wypadku lub konieczności umieszczenia wychowanka Domu Dla Dzieci w szpitalu specjalistycznym.
9. Procedura postępowania w kwestii funkcjonowania nieletniej matki z dzieckiem/dziećmi.
10. Procedura kontaktu ze szkołą.
11. Procedura dotycząca odbywania praktyk studenckich w DOMACH DLA DZIECI.
12. Procedura dotycząca współpracy DOMACH DLA DZIECI z wolontariuszami.
13. Procedura kontaktowania się wychowawców prowadzących z wychowankami przebywającymi w : szpitalach, MOW, MOS, Internatach.
14. Procedura sprzątania pomieszczenia, w którym przetrzymywane są leki i inne specyfiki pierwszej pomocy dla wychowanków DOMÓW DLA DZIECI.
15. Procedura kwalifikowania wychowanka do badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
16. Procedura przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko – KIESZONKOWE.
17. Procedura współpracy z rodzicami i dziećmi umieszczonymi Domach Dla Dzieci na terenie powiatu sępoleńskiego.
18. Procedura dotycząca opracowywania i realizacji Planów Pomocy Dziecku oraz współpracy z rodziną.
19. Procedura przyjęcia dzieci do DOMU DLA DZIECI na terenie powiatu sępoleńskiego.
20. Procedura postępowania przeciwepidemiologicznego w DOMACH DLA DZIECI.
21. Procedura dotycząca działań związanych z leczeniem dzieci w Domach Dla Dzieci.
22. Procedura związana z hospitalizacją dziecka przebywającego w DOMU DLA DZIECI.
23. Procedura opieki nad chorym dzieckiem w Domu Dla Dzieci.
24. Procedura podawania leków w Domach Dla Dzieci.
25. Procedura zgonu wychowanka w Domu Dla Dzieci.
26. Procedura dotycząca długoterminowego zwalniania wychowanków na wyjścia – urlopowania.
27. Procedura przyjmowania darów pieniężnych i rzeczowych przez wychowanków Domów Dla Dzieci.
28. Procedura wybierania odzieży i dokonywania zakupów przez pracownika CADDD wraz z wychowankiem (dotyczy odzieży i obuwia).
29. Procedura wyjazdu wychowanków na wycieczkę z grupą wychowawczą w DOMACH DLA DZIECI.
30. Procedura dotycząca korzystania z komputera w dni powszednie i weekendy przez wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy.
31. Procedura sprawowania opieki nad wychowankiem do lat 3.
32. Procedura posiadania i użytkowania telefonów komórkowych, oraz innego sprzętu multimedialnego z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu przez wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 3 w Malej Cerkwicy.
33. Procedura posiadania i użytkowania telefonów komórkowych, oraz innego sprzętu multimedialnego z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu przez wychowanków Domu Dla Dzieci Nr 1 i 2 w Więcborku.
34. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego wychowanka.
35. PROCEDURA USAMODZIELNIANIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW DOMÓW DLA DZIECI W WIĘCBORKU I MAŁEJ CERKWICY.
36. Procedura przyjmowania dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej w trybie interwencyjnym.
37. Procedura w związku z posiadaniem i spożywaniem alkoholu przez wychowanka w Domu Dla Dzieci i poza nią.
38. Procedura postępowania w sytuacji stosowania przemocy związanych z agresją fizyczną między wychowankami.
39. Procedura postępowania w przypadku współżycia nieletnich wychowanków na terenie Domów Dla Dzieci.
40. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia Domu Dla Dzieci i cudzej własności.
41. Procedura postępowania w przypadku odwiedzin wychowanków w Domu Dla Dzieci.
42. Procedura profilaktyki wychowanków przebywających w Domu Dla Dzieci.
43. PROCEDURA SPORZĄDZANIA OPINII O WYCHOWANKU DOMU DLA DZIECI KIEROWANEJ DO SĄDU RODZINNEGO, PCPR-u, I INNEJ INSTYTUCJI, KTÓRA POPROSI O OPINIĘ.
44. PROCEDURA ODBIORU WYCHOWANKA Z UCIECZKI, KOMISARIATU POLICJI I INNYCH MIEJSC, GDZIE WYCHOWANEK NIE POWINIEN PRZEBYWAĆ.
45. PROCEDURA W SPRAWIE SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ PRZEZ WYCHOWANKA.
46. Procedura umieszczenia wychowanka w internacie/bursie szkolnej
47. Procedura umieszczenia i kształcenia wychowanka w szkole ponadpodstawowej.
48. Procedura umieszczenia wychowanka w szkole.
49. Procedura nagradzania wychowanków i wyciągania konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminu Domu Dla Dzieci.
50. PROCEDURA W SPRAWIE ODPROWADZANIA I POWROTÓW WYCHOWANKÓW ZE SZKOŁY.
51. PROCEDURA W SPRAWIE DYSPONOWANIA ŚWIADCZENIEM WYCHOWAWCZYM DZIECKA UMIESZCZONEGO W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ.
52. PROCEDURA W SPRAWIE OPUSZCZANIA DOMU DLA DZIECI NR 1 W WIECBORKU, DOMU DLA DZIECI NR 2 W WIĘCBORKU, DOMU DLA DZIECI NR 3 W MAŁEJ CERKWICY, DOMU DLA DZIECI NR 3 W MAŁEJ CERKWICY PRZEZ WYCHOWANKÓW W CZASIE EPIDEMICZNYM COVID – 19.
53. PROCEDURA W SYTUACJI POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.
54. PROCEDURA URLOPOWANIA WYCHOWANKÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19.Opublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 16.11.2021
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 13.12.2015
Dokument oglądany razy: 5 926