Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - CADDD Więcbork
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

O jednostce

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku jest powiatową jednostką organizacyjną Powiatu Sępoleńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Centrum Administracyjne działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
 2. ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 ze zm.),
 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)
 6. Statutu,
 7. regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu,
 8. innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Centrum Administracyjne jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.Siedziba Centrum Administracyjnego mieści się w Więcborku przy al. 600-lecia 9. Nadzór na działalnością Centrum Administracyjnego sprawuje Starosta Sępoleński.


Centrum Administracyjne obsługuje następujące wyodrębnione placówki:

 • Dom Dla Dzieci Nr 1 w Więcborku przy ul. Janusza Korczaka 1, 89-410,
 • Dom Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku przy ul. Janusza Korczaka 3, 89-410,
 • Dom Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy 18/1, 89-430 Kamień Krajeński,
 • Dom Dla Dzieci Nr 4 w Małej Cerkwicy 18/2, 89-430 Kamień KrajeńskiOpublikował(a): Roksana Sobek
Publikacja dnia: 05.01.2021
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 22.01.2013
Dokument oglądany razy: 9 971