Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci - Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania
 
bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania

Sekretariat Centrum Administracyjnego urzęduje w godz. od 7.00 do 15.00 w budynku Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku Aleja 600-lecia 9, 89-410 Więcbork

tel/ fax sekretariat:  (52)  389-54-55
tel kom. Dyrektor Beata Lida : 660-669-541

http://www.capow-wiecbork.pl (strona WWW)
http://www.bip.capow-wiecbork.pl (strona BIP)
e-mail:
sekretariat@capow-wiecbork.pl

NIP 5040027315
REGON 340196534

Korespondencję, w tym także faksy, przesyłki kurierskie i inne przyjmuje Sekretariat Centrum Administracyjnego i przekazuje do zadekretowania Dyrektorowi Centrum Administracyjnego, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy Dyrektora.
Zadekretowaną korespondencję odnotowaną w Dzienniku Korespondencyjnym Centrum przekazuje za potwierdzeniem odbioru właściwym komórkom organizacyjnym, bądź też stanowiskom do bezzwłocznego załatwienia.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat Centrum Administracyjnego udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy można załatwić w formie pisemnej lub ustnej. Z przeprowadzanych rozmów z interesantami personel świadczący usługi na rzecz Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku zobowiązany jest:

  • Czynić adnotacje w aktach;
  • Sporządzać notatki służbowe;
  • Bądź też sporządzać protokoły.

Załatwianie spraw w formie ustnej stosowane jest w sytuacji, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. W tego typu przypadkach sporządzana jest notatka zawierającą:

  • informację o tym komu daną informację zakomunikowano;
  • informację o sposobie załatwienia;
  • datę i podpis osoby załatwiającej.

Załatwiane sprawy w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Centrum Administracyjnego lub w czasie jego nieobecności przez zastępcę Dyrektora.

 

Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków


1. Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godzinach 700- 900.
2. Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku lub osoba przez niego upoważniona, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w następnym dniu roboczym w godzinach 700- 900.
3. Sekretariat Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku przyjmuje pisemne skargi oraz wnioski codziennie w godzinach pracy.

 Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 30.11.2020
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 01.01.2013
Dokument oglądany razy: 5 073