bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany nazw i zmiany w wykazie placówek w związku ze zmianami organizacyjnymi.

O jednostce

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku jest powiatową jednostką organizacyjną Powiatu Sępoleńskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Centrum Administracyjne działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.),
  2. ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 149, poz. 887 ze zm.),
  3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 rokuw sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)
  6. Statutu,
  7. regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu,
  8. innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Centrum Administracyjne jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.Siedziba Centrum Administracyjnego mieści się w Więcborku przy al. 600-lecia 9. Nadzór na działalnością Centrum Administracyjnego sprawuje Starosta Sępoleński.


Centrum Administracyjne obsługuje następujące wyodrębnione placówki opiekuńczo-wychowawcze:

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Więcborku przy al. 600-lecia 9, 89-410,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Małej Cerkwicy 18, 89-430 Kamień Krajeński.Opublikował(a): Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 11.03.2013
Podpisał(a): Beata Lida
Dokument z dnia: 22.01.2013
Dokument oglądany razy: 3 891