bip.gov.pl
A A A K
ZUEBIP

Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

08.06.2015

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;
Elżbieta Maziarz – Rudnik – Dyrektor PCPR;
Danuta Zalewska – Członek Zarządu Powiatu;
Kazimierz Fiałkowski – Członek Zarządu Powiatu;
Kamila Jabłońska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego.


Na wstępie pierwszego posiedzenia w Więcborku, Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych oraz Danuta Zalewska – Członek Zarządu Powiatu w imieniu władz samorządowych z okazji świętowanego 1 czerwca Dnia Dziecka wręczyli na ręce Pani Dyrektor Beaty Lida słodkie upominki dla małych mieszkańców obu placówek. Po tym miłym akcencie Zespół przystąpił do wytężonej pracy merytorycznej. Głównym celem posiedzenia było ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dzieci przebywających w placówkach w Więcborku i Małej Cerkwicy, ocena ich stanu zdrowia, aktualnych potrzeb, osiągnięć szkolnych oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zespół zapoznał się z oceną pracy opiekuńczo – wychowawczej z dzieckiem, oceną możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowych informacji udzielali wychowawcy prowadzący dziecko, pielęgniarka, psycholog i pedagog, kuratorzy sądowi i przedstawiciele opieki społecznej z terenu gminy z której pochodzi dziecko. Na koniec, po analizie wszystkich informacji, zespół głosował nad zasadnością dalszego pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Opublikował: Kamila Niklewska
Publikacja dnia: 08.06.2015

Dokument oglądany razy: 1971
« inne aktualności